GDPR

Prevádzkovateľ:

  • Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice
  • IČO: 00 893 315
  • Štatutár: Ing. Eva Sleziaková
 

Zodpovedná osoba:

  • Email: zodpovednaosoba@fanco.sk
  • Mobil : 0948/481 668
 
Dokumenty:
 

Zodpovedná osoba
Podľa čl. 37 Nariadenia EÚ 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 94/46/ES (Všeobecné nariadenia o ochrane údajov) určila naša organizácia zodpovednú osobu, ktorá dohliada nad ochranou vašich osobných údajov.

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať vo veci týkajúcej sa ochrany osobných údajov.