Dnes je ( ), meniny oslavuje: , zajtra .
 
SOŠ Levice Ambasádorská škola EP
JavaScript

 

Vzhľadom na nepriaznivú epidemickú situáciu v šírení nákazy a udržanie pandémie v školskom prostredí pod kontrolou,

riaditeľka školy ponecháva skrátenú formu vyučovania (30 minútová VH) do 30.09.2020.

Súčasne, min. 1 VH odučená vo vonkajšom prostredí (školská terasa, školský amfiteáter, priestor pred hl. vstupom do budovy školy; v prípade priaznivého počasia), 15. minútová prestávka na určenom stanovišti v exteriéry školy pod dohľadom triedneho učiteľa, odstupňované nástupy do ŠJ v sprievode vyučujúceho na poslednej VH v triede, posilnený dozor v ŠJ.

Opatrenia sa vzťahujú aj na priestory školských dielní.

Povinnosť ranného filtra pred vstupom do hl. budovy školy/šk. dielní, nosenie rúšok v triede/v dielni a spoločných priestoroch školy/šk. dielní, ŠJ s výnimkou konzumácie jedla, zostáva v platnosti do odvolania.

 

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školských dielní je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy, vykonaným vstupným filtrom a vyplnením čestného prehlásenia o bezinfekčnosti danej osoby (tlačivo sa nachádza na vrátnici školy a kancelárií majstrov v šk. dielňach). Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.

 

 Levice, 18.09.2020.

 

 

Ing. Eva Sleziaková v.r.

riaditeľka školy

PRE ŠTUDENTOV
OZNAMY

Vážení rodičia a študenti školy,
dňom 12.10.2020 (pondelok) sa  prerušuje vyučovanie na stredných školách.  Od zajtrajšieho dňa t.j. 12.10.2020 škola prechádza na dištančnú formu vzdelávania až do odvolania. 
Rozvrh, obsah, rozsah a frekvencia klasifikácie vyučovacích predmetov dištančnou formou bude zverejnený 12.10.2020 v popoludňajších hodinách.

 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ESF a EFRR


Naša škola kliká zodpovedne.sk

eea grants

detsky fond cloetta