Úspešne v projekte ECDL

  • by

Tento školský rok sme boli úspešní v projekte NSK ECDL European Computer Driving Licence – Európsky vodičský preukaz na počítače. Je to medzinárodne uznávaný systém certifikátov, ktorý umožňuje jednotne overovať znalosti a zručnosti potrebné na ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií. Zároveň testuje počítačové zručnosti, ktoré sú dôležité pre život.

Vo februári 2019 začala PRÍPRAVA UČITEĽOV INFORMATICKÝCH PREDMETOV NA ROZVOJ DIGITÁLNYCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV SŠ A ZŠ, ktorú absolvovali učitelia informatiky a majstri zabezpečujúci informatickú zložku odborného výcviku – PaedDr. Žaneta Juríková, Ing. Mária Bajúzová, Ing. Pavol Ganecz a  Mgr. Daniel Tuček.

Príprava a testovanie pre pedagógov z Levického okresu sa konalo „na našej kamenárine“. Naši pedagógovia úspešne absolvovali všetky moduly:

  • M2 Základy práce s počítačom (Computer Essentials),
  • M3 Spracovanie textu (Word Processing),
  • M4 Tabuľkový kalkulátor (Spreadsheets),
  • M7 Základy práce online (Online Essentials),
  • M6 Prezentácia (Presentation),
  • M12 Bezpečnosť pri práci s IKT (IT Security),
  • M9 Práca s obrázkami a grafikou (Image Editing).

SOŠts sa stala jednou zo školských výpočtových  testovacích stredísk aj pre našich študentov. Testovanie žiakov viedol skúsený lektor spoločnosti UNI KREDIT, Banská Bystrica.

ECDL prípravu následne absolvovali i naši študenti. Pripravovali sa na testovanie Basic – 4 modulov. Testovanie maturantov zo 4.B. a 4.C. triedy s počtom prihlásených 28 žiakov sa uskutočnilo 24. a 25. apríla. 2019. Všetci úspešne absolvovali testovanie a prevzali si ECDL certifikát.

Druhý júnový týždeň 10.6. a 11.6.2019 sa konalo testovanie študentov 3.roč. z tried 3.B a 3.C, spolu 26 žiakov (3.C 20. a 3.B 5.žiakov). V závere školského roka si  medzinárodne uznávaný Certifikát ECDL prevzali z rúk riaditeľky školy Evy Sleziakovej a koordinátorky informatizácie Žanety Juríkovej.

Tešíme sa z úspechu 54 študentov školy, ktorí preukázali požadované IT zručnosti pod vedením svojich vyškolených pedagógov.

Do ukončenia projektu ostáva vyškoliť a otestovať ešte 41 študentov z celkového počtu 95 prihlásených žiakov do projektu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *