Simulované voľby do Európskeho parlamentu

  • by

Naša škola zavŕšila svoje trojročné pôsobenie v programe Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (ang. EPAS) zorganizovaním simulovaných volieb do EP. Voľby prebiehali v priestoroch školy 2. a 3. mája 2019 a mohli sa ich zúčastniť všetci žiaci školy. Volebná komisia pozostávala z dvoch žiakov – junior ambasádorov a učiteľky AJ – senior ambasádorky. Samotným simulovaným voľbám v škole predchádzali interaktívne prednášky a workshopy  vedené ambasádorkou EPAS programu     p. Martiškovou v spolupráci s vyučujúcou občianskej náuky p. Karafovou. Na spoločných stretnutiach so žiakmi sa venovali témam ako praktický význam nášho pôsobenia v EÚ, aktuálne problémy a výzvy ktorým čelíme a zvlášť  sa venovali spôsobu a priebehu simulovaných volieb s osvojením si poznatkov o európskych politických skupinách. 

Veľmi nás teší relatívne vysoká účasť našich študentov, niečo nad 64%, čo je významne viac ako priemer ostatných stredných škôl zapojených do projektu simulovaných volieb. Prevažná časť žiakov hlasovala v prospech proeurópskych politických frakcií, posledné priečky patrili trom nesystémovým skupinám v EP. 

Výsledky volieb odzrkadľujú viacročné pôsobenie programu EPAS na škole, ktorého primárnym cieľom je posilnenie európskeho občianstva ako i rozvoj kritického myslenia formou konštruktívnej diskusie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *