Organizačný oznam

  • by

V zmysle  Rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  číslo: 2020/17949:1-A1810 

riaditeľka školy

vydáva tento organizačný oznam

  1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

(Termíny školských prázdnin rozhodujúce pre organizáciu školského roka sa určujú v nadväznosti na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky v gescii Ministerstva obrany Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 665 z 18. októbra 2020)

  1. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie.

(nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 a na obmedzenie slobody pohybu a pobytu)

  1. V školskom roku 2020/2021 nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

a) výlety a exkurzie,

b) športové výcviky a školské športové súťaže,

c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,

d) kurzy na ochranu života a zdravia,

e) kurzy pohybových aktivít v prírode,

f) saunovanie,

g) dni otvorených dverí

do odvolania.

(Zrušuje sa rozhodnutie č. 2020/17294:1-A1810 z 11. októbra 2020)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *