Deň gramotnosti na škole

  • by

Žiaci pracovali v tímoch ako aj samostatne.  Svoje vedomosti a zručnosti si preverili formou testov (aplikácie Kahoot! a Python), hier, pracovných listov, tvorbou myšlienkových máp, čítanie grafov a schém.

31. 01. 2020  žiaci pod vedením svojich vyučujúcich ukončili prvý polrok šk. roka 2019/2020 spoločnosť akciou pod názvom Deň gramotnosti. Program bol rozdelený do modulov: čitateľská gramotnosť v SJL a cudzích jazykoch, finančná gramotnosť, IT gramotnosť. Aktivity boli zavŕšené prezentačnými zručnosťami žiakov.

Žiaci pracovali v tímoch ako aj samostatne.  Svoje vedomosti a zručnosti si preverili formou testov (aplikácie Kahoot! a Python), hier, pracovných listov, tvorbou myšlienkových máp, čítanie grafov a schém.

Gratulujeme najúspešnejším žiakom. Veríme, že túto aktivitu zopakujeme aj v budúcnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *