Organizačný oznam riaditeľky školy zo dňa 14.12.2020

Riaditeľka školy na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu
číslo: 2020/18259:4-A1810 zo dňa 11.12.2020

oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom

zmeny v termínoch školských prázdnin.

  1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne
    od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Začiatok vyučovania 11.01.2021(pondelok).

  • Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie  v druhom polroku školského roka 2020/2021 sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

Levice, 14.12.2020

Ing. Eva Sleziaková v.r.
riaditeľka školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *