Organizačný oznam zo dňa 18.12.2020 k nástupu žiakov do školy

Riaditeľka školy na základe zverejneného materiálu MŠVVŠ SR  „Návrat do škôl 2021“ a usmernenia zriaďovateľa zo dňa 18. 12. 2020 

oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom

usmernenie pre nástup do školy dňom 11. 01. 2021.

 

  1. Na prezenčné vyučovanie v škole nastupujú všetci žiaci končiacich ročníkov (IV.B, IV.C a III.A) od 11. 01. 2021 (pondelok, deň 6). Žiaci III.A týmto dňom podľa rozvrhu (2. týždeň), nastupujú na praktické vyučovanie na pracoviská zamestnávateľa a riadia sa jeho pokynmi.
  1. Ostatní žiaci školy (1 – 3. ročníky študijné odbory a 1. – 2. ročníky učebné odbory) nastupujú na prezenčné vyučovanie od 11. 01. 2021 (pondelok, deň 6) podľa zverejneného rizika (7 stupňov, farebne odlíšených) takto:
  • monitoring, I. stupeň ostražitosti (žltá farba), II. stupeň ostražitosti (oranžová farba),všetci žiaci nižších ročníkov nastupujú na prezenčné vyučovanie bez obmedzení t. j. bez nutnosti testovania.

Pri I. II. a III. stupni varovania nastupujú na prezenčné vyučovanie len žiaci, ktorí sa preukážu negatívnym  testom Covid – 19 vrátane testu  jedného rodiča. V prípade, že neprejaví zákonný zástupca záujem o prezenčné vyučovanie pri splnení tejto podmienky, vzdelávanie týchto žiakov pokračuje dištančnou formou.

Odborný výcvik žiakov I. ročníka učebný odbor mechanik ŠAV a elektromechanik silnoprúdová technika dňom 11. 01. 2021 nastupuje na pracoviská zamestnávateľa, DV ZF a elektromechanik do školských dielní.

  1. Škola odporúča všetkým zákonným zástupcom a žiakom sledovať informácie na web. stránke školy, EduPage a sociálnych sieťach s aktuálnymi informáciami k epidemiologickej situácii podľa údajov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Levice, pre okres Levice.
  1.  Testovacie miesta pre Levice a Opatrenia podľa rizika ÚVZ  sú v prílohe.
  1.  Ďalšie informácie budú poskytnuté najskôr 04. 01. 2021.

Ing. Eva Sleziaková v. r.
riaditeľka školy                                                            

semafor

Vysvetlenie:

·         monitoring, I. stupeň ostražitosti (žltá farba), II. stupeň ostražitosti (oranžová farba), všetci žiaci školy nastupujú na prezenčné vyučovanie bez obmedzení t. j. bez nutnosti testovania.

·         I. II. a III. stupeň varovania nastupujú na prezenčné vyučovanie  končiace ročníky (IV.B, IV.C, III.A) vrátane prezenčnej účasti na praktickom vyučovaní aj na pracoviskách zamestnávateľa.

Ostatní žiaci školy  1., 2.a 3. ročníkov (študijné odbory)  a 1 . a 2. ročníkov (učebné odbory) sa vyučujú prezenčne, ak sa preukážu negatívnym testom na Covid – 19. Pretestovaný je žiak a jeden rodič pri neplnoletých žiakoch.

V prípade, že žiak a jeden ZZ sa nepreukáže negatívnym testom pri vstupe, vyučovanie týchto žiakov bude pokračovať dištančnou formou dovtedy, kým sa nesplní podmienka testovania pre prezenčné vyučovanie.

·         Poverená oprávnená osoba pre spracúvanie osobných údajov riaditeľkou školy (GDPR) má právo nahliadnuť pri vstupe do školy do predloženého potvrdenia o testovaní, nie staršom ako 7 dní v čase vstupu do školy.

·         IV. stupeň varovania (čierna farba), vyučovanie pre všetkých žiakov školy sa vykonáva len dištančne.

ANTIGÉNOVÉ TESTOVACIE MIESTA

Kraj

Okres

Subjekt

Adresa MOM

Čas – prevádzkové hodiny

Poznámky k času

Nitriansky

Levice

Psychiatrická nemocnica Hronovce

Ul. Dr. Jána Zelenyáka 65, Hronovce

07:00 – 15:00

Prevádzka Pon – Pia

Nitriansky

Levice

Nemocnica AGEL Levice s.r.o.

SNP 19, 934 01 Levice

07:30 – 12:00 a 12:30 – 15:30

Prevádzka Pon – Pia

Nitriansky

Levice

RÚVZ Levice

Komenského 3186/4, Levice

09:00 – 12:00

Prevádzka Po, St, Št

Nitriansky

Levice

SWOT spol. s.r.o.

Červenej armády 12, 934 01 Levice

07:30 – 15:30

Prevádzka Pon – Pia

Nitriansky

Levice

URGENT s.r.o.

J. Kollára 1001/4 – exteriér, Levice

10:00 – 18:00

Prevádzka Pon – Pia

Nitriansky

Levice

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Šafárikova 9, Levice

10:00 – 18:00

Prevádzka Pon – Pia

Nitriansky

Levice

Hospitale, s.r.o.

Janka Kráľa 56, Šahy

08:00 – 16:00

Prevádzka Pon – Pia

Nitriansky

Levice

SWOT spol. s.r.o.

Hontianska 85, Šahy

10:00 – 18:00

Prevádzka Pon – Pia

Nitriansky

Levice

SWOT spol. s.r.o.

Mierová 24, Želiezovce

10:00 – 18:00

Prevádzka Pon – Pia

Nitriansky

Levice

URGENT s.r.o.

Schubertova 30 – exteriér, Želiezovce

10:00 – 18:00

Prevádzka Pon – Pia

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *