Organizačný oznam zo dňa 07.01.2021 k nástupu žiakov do školy

Riaditeľka školy v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
č.: 2021/xxxxx:1-A1810 zo dňa 05.01.2021

 

oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom,

že s účinnosťou od 11. januára 2021 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v škole.

 Žiaci školy pokračujú v dištančnej forme vzdelávania do 22.01.2021 (piatok).

 

 Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu decembra 2020 a od začiatku roka 2021.

 

Pred ukončením lockdownu (25. január 2021)v závislosti od vývoja epidemickej situácie, lokálnych podmienok RÚVZ a za podmienky pretestovania žiakov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR, budú môcť žiaci školy nastúpiť na prezenčné vyučovanie nasledovne:

  • od 25.01.2021 všetci žiaci končiacich ročníkov (IV.B, IV.C a III.A)
  • od 01.02.2021 (začiatok 2. polroka šk. roka 2020/2021) aj žiaci ostatných ročníkov

Riaditeľka školy rozhodne o organizácii vyučovania podľa výsledkov dotazníkového prieskumu. Organizácia vyučovania bude včas oznámená pred otvorením školy.

 

Týmto sa ruší usmernenie riaditeľky zo dňa 18.12.2020 školy pre nástup žiakov do školy dňom 11.01.2021.

 

Levice, 07.01.2021

Ing. Eva Sleziaková v.r.
riaditeľka školy

Príloha
Návrat žiakov do škôl, MŠVVŠ SR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *