Inovačný workshop online

28. 1.2021 sa žiaci z odboru pracovník marketingu a komerčný pracovník v doprave z I.B a II.B triedy spolu so svojimi triednymi učiteľkami Ing. Máriou Bajúzovou a Ing. Annou Fraschovou zúčastnili v online prostredí inovačného workshopu v rámci národného projektu Inovujme.sk. Workshop bol zameraný na kritické myslenie, techniky kreatívneho myslenia, ale aj na to, ako prísť na nový nápad a vytvoriť z neho podnikateľský zámer. Pozostával z teoretickej časti, testu, hry, skupinových rozhovorov a záverečnej prezentácie nápadov, ktoré jednotlivé skupiny v tímoch vytvorili. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o mnohých inovatívnych nápadoch mladých ľudí, ktorí tieto dokázali pretaviť do úspešného podnikania. V teoretickej časti boli žiaci rozdelení do niekoľkých tímov a spoločne v určenom čase pracovali na teste kreatívneho myslenia. V záverečnej fáze tímy hľadali možnosti využitia školského nádvoria, kde vzniklo mnoho kreatívnych nápadov na skrášlenie areálu školy a jeho využitie ako oddychového miesta na prezentáciu žiackej tvorby či študentských firiem, zdieľania spoločných zážitkov či miesto voľno časových aktivít. 

 

Inovačný workshop bol veľmi zaujímavým spestrením dištančnej výučby, žiaci sa aktívne zapájali svojimi nápadmi. Spoločne sa už tešíme na ďalší zaujímavý workshop!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *