Tréningom k úspechu

V dnešnej dobe obmedzení, kedy žiaci potrebujú našu pozornosť a pomoc ešte viac, rozširujeme svoje poznatky a skúsenosti formou webinárov, pričom pozornosť sústredíme predovšetkým na oblasť vzdelávania, sociálnych zručností a vzájomnej pomoci, ale aj na oblasť špeciálnopedagogickú.

            Inkluzívny tím S0ŠTaS sa v uplynulých dňoch zapojil do grantového projektu Tréningom k úspechu, ktorý zastrešuje Nadácie pre deti Slovenska a fond Cloetta. Sú to neziskové organizácie, s ktorými škola realizovala a realizuje niekoľko úspešných projektov. Grantový projekt Tréningom k úspechu realizuje Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Leviciach, ktoré navštevujú viacerí naši žiaci. Program je zameraný na rozvíjanie čiastkových funkcií potrebných pre učenie, tréning je individuálne „šitý na mieru“ pre každého žiaka a zárukou je zlepšenie pozornosti, ľahšie učenie i zlepšenie školských výsledkov našich žiakov. Možnosť zapojiť sa do projektu veľmi vítame, pretože snahou členiek inkluzívneho tímu školy je dopomôcť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami k úspechom, ktoré ich povzbudia a namotivujú do ďalšieho štúdia.

Mgr. et Mgr. Ivana Vincze, ŠŠP
PaedDr. Michaela Olleríny Dobrotková, VP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *