Medzinárodné online stretnutie v rámci projektu Dobrá škola pre 21. storočie

Vážení žiaci a zákonní zástupcovia,

v týždni od 22.03.-26.03.2021 sa v triedach I.C, II.C a III.C (štud. odbor technik informačných a telekomunikačných technológií) a v triede II.B (štud. odbory pracovník marketingu a komerčný pracovník v doprave) nahrádza riadne vyučovanie účasťou žiakov na virtuálnom medzinárodnom projektovom stretnutí. Každá trieda sa zúčastní online stretnutia počas 3 dní pod dozorom vyučujúcich podľa schváleného rozpisu v súlade s náplňou webinárov. Témou stretnutia sú informačné a telekomunikačné technológie a preto je našou snahou sprístupniť tieto odborné témy čo najväčšiemu počtu našich študentov, umožniť im zdieľať skúsenosti s rovesníkmi z ďalších 5 partnerských škôl a získať medzinárodný certifikát o účasti na podujatí.

Všetkým študentom ako aj ich rodičom ďakujeme za spoluprácu a veríme, že účasť na medzinárodnom online stretnutí študentov a učiteľov  partnerských škôl bude prínosom nielen pre rozvoj komunikačných zručností v anglickom jazyku, ale aj pre odbornosť v rámci IKT zručností.

 

Organizačné zabezpečenie medzinárodného online stretnutia partnerov 22.3.- 26.3.2021.PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *