Vážení rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov, priaznivci našej školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno – vzdelávací proces darovaním 2% z dane

Za rok 2019 rodičia našich žiakov, zákonní zástupcovia a priaznivci našej školy darovali formou 2% Rodičovskému združeniu pri SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, Levice 687,15 €. Rodičovské združenie aj z týchto finančných prostriedkov darovalo škole v roku 2020 záhradný traktor s vozíkom a radlicou MTF 14 30 M pre úpravu vonkajších trávnatých priestorov a školského ihriska k športovaniu študentov v celkovej hodnote 2 236,-€.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulých rokoch 2 % zo zaplatenej dane z príjmov poukázali.

Blíži sa ročné zúčtovanie a možnosť poukázať 2% dane. Sme si vedomí, že minulý rok bol pre všetkých náročný nielen čo sa zdravia týka, ale aj príjmov do domácností. Aj napriek tomu prosíme rodičov a zákonných zástupcov, ktorí môžu poukázať 2% dane z príjmu, aby uvedené 2% dane poukázali nášmu RZ pri SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, Levice, ktoré by boli použité na zlepšenie materiálno-technického vybavenia učební a dielní školy a na spoluúčasť pri odmeňovaní talentovaných študentov školy.

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov, priaznivci našej školy, vopred Vám ďakujem za Vašu láskavosť, ak sa rozhodnete poukázať 2% dane RZ pri SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, Levice.

Tlačivo (vyhlásenie) na poukázanie 2% dane z príjmu si môžete stiahnuť. Vyplnené tlačivo prosíme doručiť na daňový úrad príslušný podľa miesta Vášho bydliska najneskôr do 30. apríla 2021.

Rada RZ
pri SOSTaS
Pod amfiteátrom 7, Levice

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *