Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

            Riaditeľka Strednej odbornej školy techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice  podľa  § 3  ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka  na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

udeľuje riaditeľské voľno žiakom školy na deň 11.mája 2021 (utorok)

z prevádzkových dôvodov.
(sanitačný deň pre bezpečný návrat žiakov do školy po prijímacích skúškach do 1.ročníkov.

Prezenčné vyučovanie v priestoroch školy začína dňa 12.05.2021 (streda),
podľa zverejneného rozvrhu, platného od septembra 2020.

Levice, 07.05.2021

Ing. Eva Sleziaková v.r.
riaditeľka školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *