Oznámenie o konaní druhého kola prijímacích skúšok pre prijímanie uchádzačov do 1.ročníka pre školský rok 2021/2022

Riaditeľka SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, Levice v zmysle § 66 odst. 7 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že :

  • druhé kolo prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 sa bude konať v utorok 22. júna 2021 v budove SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7 v Leviciach
  • v ďalšom termíne 22.06.2021 pre školský rok 2021/2022 sa budú žiaci prijímať do odborov :
  1. trojročný učebný odbor (výučný list)

2488 H             mechanik špecialista automobilovej výroby              01 žiak
(duálne vzdelávanie)

 

  1. štvorročný študijný odbor (maturita)

6405 K             pracovník marketingu                                                     01 žiak

        

Pre prijatie uchádzača do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 v druhom kole prijímacích skúšok platia rovnaké kritériá, ako pre prvé kolo.

Prerokované pedagogickou radou dňa 26.05.2021.

V Leviciach dňa 27.05.2021.

Ing. Eva Sleziaková
riaditeľka školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *