III.B Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka Strednej odbornej školy techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, Levice so súhlasom zriaďovateľa u príslušného RÚVZ podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR (Manuál Covid školský semafor pre stredné školy)

udeľuje riaditeľské voľno žiakom III.B triedy od 21.06.2021 do 30.06.2021
z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19 u 1 žiačky v triede.

Čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie vyučovania v škole.

Vysvedčenie za 2. polrok šk. roka 2020/2021 prevezmú žiaci po skončení karanténneho opatrenia dňa 06. 07. 2021 (utorok) od triedneho učiteľa. V uvedený deň odovzdávajú aj učebnice.

Levice, 21. 06. 2021

Ing. Eva Sleziaková v.r.
riaditeľka školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *