Prváci prezentovali ročníkové práce

21.6.2021 žiaci 1.B PM úspešne zvládli obhajobu ročníkových prác a zavŕšili tak svoje celoročné snaženie.

Zadanie ročníkovej práce bolo rovnaké ako po minulé roky, ale podmienky práce v online prostredí boli určite náročnejšie. Po návrate do školy sme pracovali efektívnejšie a  s ohľadom na individuálne potreby každého žiaka.  Všetci  pracovali veľmi zodpovedne, úlohy plnili načas a do svojich prác vložili to, čo sa naučili počas celého školského roka. Výsledkom ich práce sú pestré návrhy animačného programu denného letného tábora pre deti od 10 do 15 rokov. Okrem plánu animačných aktivít vytvorili žiaci aj potáborový dotazník a propagačný materiál pre potenciálnych záujemcov.

Posledný odborný výcvik v školskom roku 2020/2021 sme spolu zvládli na výbornú a ja dúfam, že vedomosti aj zručnosti ktoré si žiaci osvojili, im pomôžu nielen v ďalšom štúdiu, ale aj  osobnom či pracovnom živote.

Ing. Jana Bakovková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *