Rozhodnutie ministra školstva s platnosťou od 06.07.2021

Bratislava 2. júla 2021
Číslo: 2021/13405:2-A1810

ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/13405:1-A1810 z 13. mája 2021 sa s účinnosťou od 6. júla 2021 mení takto:

Písmeno D znie:

„D. S účinnosťou od 6. júla 2021 do 31. augusta 2021

1. materská škola, ktorá zabezpečuje prevádzku v čase školských prázdnin,

2. základná škola, ktorá organizuje ďalšie aktivity podľa § 30 ods. 7 školského zákona v čase školských prázdnin,

3. stredná škola, ktorá organizuje ďalšie aktivity podľa § 33 ods. 12 školského zákona v čase školských prázdnin, a

4. školský klub detí, ktorý zabezpečuje činnosť v čase školských prázdnin,

oznámi Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky údaje o deťoch, žiakoch a zamestnancoch v rozsahu a spôsobom určenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

a) každý pondelok,

b) bezodkladne pri každej zmene situácie v škole alebo v školskom klube detí z dôvodu výskytu ochorenia COVID – 19 alebo

c) bezodkladne, ak dieťa, žiak alebo zamestnanec bol regionálnym úradom verejného zdravotníctva označený ako úzky kontakt na výskyt ochorenia COVID – 19.“.

Odôvodnenie:

Na základe vývoja epidemiologickej situácie v Slovenskej republike a v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie je potrebné zabezpečovať intervenčné testovanie, prostredníctvom ktorého je možné

zabezpečovať bezpečnú prevádzku materských škôl, činnosť školských klubov detí a bezpečnú organizáciu aktivít organizovaných základnou školou a strednou školou počas školských prázdnin. Tieto činnosti sú dôležitou súčasťou výchovno–vzdelávacieho procesu, hlavne z dôvodu zmiernenia vplyvu pandémie ochorenia COVID – 19.

Branislav Gröhling
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *