Domáce samotestovanie antigénovými testami, harmonogram pre začiatok školského roku 2021/2022

Vážení rodičia, milí žiaci školy,

 

dovoľujeme si Vás osloviť v zmysle usmernenia Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR zo dňa 20.08.2021, s cieľom udržať bezpečného prostredia v škole, o možnosť využiť antigénové samotesty na domáce použitie žiakom školy (neplnoletým), ktorého rodič/zákonný zástupca prejaví záujem o takýto druh samotestov. Plnoletí žiaci vyjadrujú slobodný záujem samostatne.

Takúto možnosť majú všetci žiaci, nezaočkovaní/zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia/plnoletí žiaci o ne prejavia záujem.

Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné!

Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem/plnoletý žiak, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek.

Pokiaľ sa rodič/plnoletí žiak rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

 

Od 23. 8. 2021 do 26. 8. 2021 do 12:00 rodič resp. plnoletý žiak informuje školu o prejavenom záujme o domáce antigénové samotestovanie a to:

  • prostredníctvom EDUPAGE, alebo
  • mailom, na mailovú adresu sospodamfiteatrom @gmail.com

 

Škola odporúča rodičom nasledovný text:

Meno a priezvisko rodiča/ZZ, ako zákonný zástupca žiaka (meno a priezvisko), dobrovoľne prejavujem záujem o domáce antigénové testovanie môjho syna/dcéry pre začiatok šk. roka 2021/2022.

 

Škola odporúča plnoletým žiakom školy nasledovný text:

Meno a priezvisko žiaka, odbor………………. ,dobrovoľne prejavujem záujem o domáce antigénové testovanie pre začiatok šk. roka 2021/2022.

 

Od 26. 8. 2021  škola požiada odbor školstva na okresnom úrade v sídle kraja o vydanie príslušného počtu balení samotestov. Škola môže požiadať len o presný počet samotestov, nemôže požiadať o viac balení samotestov. Jeden žiak má nárok na 1 balenie samotestov.

 

Od 30. 8. 2021 škola vyzdvihne požadovaný počet balení samotestov na príslušnom odbore školstva okresného úradu v Nitre. Škola je povinná na vyžiadanie okresného úradu preukázať počet rodičov/plnoletých žiakov, ktorí prejavili záujem o antigénové samotestovanie.

 

Od 31. 8. 2021 vedenie školy bude informovať žiakov školy a zákonných zástupcov žiakov o presnom dátume výdaja samotestov prostredníctvom web. stránky https://www.sosts-levice.sk/, EduPage ako i na FCB stránke školy „naša kamenárina“.

Rodič/plnoletý žiak pri preberaní samotestov podpisuje „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

 

Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

Návod na použitie

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

Sprievodca pre samotestovanie

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

 

 

 

Levice, 22.08.2021

Ing. Eva Sleziaková
riaditeľka školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *