2007 Londýn: Marketing služieb v multikultúrnom prostredí: wellness a animácia ako nové trendy v hotelových službách

Projekt bol určený pre 3 skupiny študentov Stredného odborného učilišťa v Leviciach:

  1. študijný odbor technik informačných a telekomunikačných technológií (TITT) – 2. roč.
  2. študijný odbor pracovník marketingu – 2. a 3. ročník s blokom učiva cestovný ruch
  3. študijný odbor umelecko-remeselné práce – 2.roč.

Projekt reagoval na myšlienky politiky Európskej komisie pre turizmus – „Posilnenie partnerstva v európskom turizme“ ako aj zvyšovanie konkurencieschopnosti európskeho turizmu a vytváranie lepších pracovných miest v rámci trvalo udržateľného rozvoja turizmu. Jeho hlavným cieľom bolo sledovať využívanie nástrojov marketingového mixu v podmienkach malých a stredne veľkých marketingových firiem v Londýne a okolí ako aj najnovšie spôsoby využívania IKT v službách vrátane práce na Internete a s web stránkami. Projekt sa uskutočnil v priebehu novembra 2007 v Londýne a trval 3 týždne.

Ciele uvedené v návrhu projektu sa podarilo splniť vďaka výbornej spolupráci s prijímajúcou inštitúciou Twin Group UK, profesionálnej organizácii odbornej stáže, vhodnému výberu a dôkladnej príprave účastníkov

Projekt bol významným prínosom v rámci počiatočnej odbornej prípravy študentov a ich profesijného rastu. Stáž poukázala na rozdielne prístupy firiem pri tvorbe svojich produktov, ich ponuke a distribúcii, cenotvorbe a propagácii., využívaní moderných IKT, komunikácii so zákazníkom a v oblasti public relations.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *