2008 – 2010 Comenius: Podpora podnikateľských zručností v školách a trvalo udržateľný rozvoj v EU regiónoch

Projekt SENTSUDER sa zaoberal problematikou trvalo udržateľného rozvoja vo vzdelávaní na rôznych typoch škôl. Partnerstvo v projekte tvorilo 13 škôl z 9 krajín – školy základné, stredné odborné i všeobecnovzdelávacie so žiakmi vo veku 12 – 18 rokov.

V 1. roku projektu boli hlavnou témou sú Historické cesty v mojom regióne, mojej krajine.

Cesty v minulosti spájali krajiny, slúžili rozvoju obchodu, spoznávaniu nových kultúr a tradícií. Téma ciest, ktoré spájajú Európu bez hraníc, nadobudla nový aktuálny význam. Spracovanie témy ako marketingového produktu podporilo podnikateľské zručnosti študentov, ktoré sú prioritou programu Comenius a upriamilo pozornosť na kultúrne dedičstvo, ktoré je dôležitou súčasťou koncepcie trvalo udržateľného rozvoja v každej krajine. Študenti s pedagógmi vyhľadávali v archívoch a v literatúre informácie o vybranej historickej ceste, ktorá sa týkala ich krajiny a regiónu. Pripravili prezentácie, tlačené materiály a výsledky práce prezentovali na konferencii, ktorá sa uskutočnila počas projektového stretnutia v v Lipsku ( SRN ).

V 2. roku bola hlavnou témou súčasnosť : Trvalo udržateľný rozvoj a my.

Študenti sa v prístupnej forme zoznámili s oblasťami trvalo udržateľného rozvoja. Ďalej pripravili dotazníky, zamerané na spoločné európske indikátory udržateľného rozvoja miest, ktoré distribuovali vo svojom meste. Pri príprave materiálov úzko spolupracovali s miestnou samosprávou a podnikateľmi. Poukázali na príklady dobrej praxe vo svojom regióne. Výsledky sa prezentovali na konferencii, ktorá sa uskutočnila počas projektového stretnutia v Paese a Mogliano Veneto (Taliansko).

Pri tvorbe produktov sa využívali rôzne metódy práce : práca v teréne, návštevy vo firmách, v samospráve, dotazníky, počítačové spracovanie, študentské konferencie a iné sprievodné aktivity. Výsledky projektu boli zaradené ako doplňujúce študijné materiály vo vyučovaní všetkých škôl. Práca v širokom medzinárodnom tíme priniesla zúčastneným školám množstvo nových informácií, podnetov a inšpirácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *