2011 – 2013 Malaga, Londýn, Praha, Rzeszow, Lisabon, Szentendre: Mové zručnosti pre nové pracovné miesta

Projektu sa zúčastnilo 41 študentov SOŠ v Leviciach, ktorí študujú v študijných programoch Marketing v turizme, Informačné a telekomunikačné technológie, Podnikanie v doprave a v učebných programoch Špecialista automobilovej výroby a Kamenár. Mobility sa uskutočnili v 6 turnusoch v 6 destináciách:

  • turnus 1 – Malaga, Španielsko – 6 študentiov, termín október 2011;
  • turnus 2 – Londýn, Anglicko – 7 študentov, termín november 2011;
  • turnus 3 – Praha, ČR – 10študentov, termín september 2012, termín apríl 2012;
  • turnus 4 – Rzeszow, Poľsko – 7 študentov, termín september 2012;
  • turnus 5 – Montijo, Lisabon, Portugalsko – 6 študentov, termín február-marec 2013;
  • turnus 6 – Szentendre, Maďarsko – 5 študentov, termín apríl 2013.

Obsah projektu naplnil potrebu inovácie obsahu odborného vzdelávania a prípravy na škole. Stanovené ciele sa podarilo splniť a prejavili sa vo forme očakávaných výstupov. Stáže prispeli k rozvoju kľúčových kompetencií študentov, osvojeniu inovácií vo svojom odbore a ich implementácii do vlastného štúdia a ŠkVP. Pridanou hotnotou k pobytom boli exkurzie na Svetový veľtrh turizmu v Londýne a Lisabone. Stáže prispeli k osobnému rastu účastníkov, posilnili európsky rozmer vo vzdelávaní, upevnili pozitívny prístup k celoživotnému vzdelávaniu, rozšírili sieť partnerov školy a upevnili jej pozíciu na regionálnom trhu vzdelávania.

Validácia získaných zručností sa zabezpečila prostredníctvom certifikátov od prijímajúcich partnerov a Europassov Mobilita, ktoré účastníci využijú v ďalšom štúdiu či zamestnaní. Výsledky projektu a získané odborné či propagačné materiály sa využijú v bežnom vyučovacom procese, pri propagácii školy, ale najmä pri inovácii pedagogickej dokumentácie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *