2012 – 2014 Comenius: CREA (Creativity – Respect – Education – Activity)

Projekt CREA bol zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií študentov a učiteľov. V 1. roku pracovali študenti na témach „Energia“ a „Kultúrne dedičstvo môjho regiónu“; v 2. roku na téme Technológie. Navštívili zaujímavé kultúrne lokality, technické pamiatky alebo budovy v regióne, zozbierali informácie o ich histórii a súčasnom fungovaní. Využívali pri tom vedomosti z rôznych predmetov, najmä z histórie, cudzích jazykov, matematiky, fyziky, chémie. Výstupmi projektu boli prezentácie, videá a študijné texty v angličtine.

Partnerské školy v projekte:

  • Arwed Rossbach Schule, Berufliches Schulzentrum der Stadt Leipzig, Germany
  • Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium, Eger, Hungary
  • Istituto Comprensivo „C.Casteller“, Paese, Italy
  • Agrupamento de escolas Ibn Mucana – Escola Secundária Ibn Mucana, Alcabideche, Portugal
  • Šolski center Postojna, Slovenia
  • Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Istanbul, Turkey.

Metódy kooperácie sa overovali počas projektových stretnutí prostredníctvom kooperatívnych workshopov. Každý workshop rozvíjal vybranú kľúčovú kompetenciu. Študenti tvorili prezentácie a kreatívne úlohy pre svojich rovesníkov.

Projektové partnerstvo rozvíjalo aj kľúčové kompetencie učiteľov, transfer inovatívnych metód, ďalšie vzdelávanie učiteľov. Témy pre učiteľov sa týkali európskych trendov v ďalšom vzdelávaní učiteľov ako aj metód a foriem ďalšieho vzdelávania.

Projekt považoval za najdôležitejšie faktory skvalitňovania vzdelávania „ podporu podnikavosti študentov, rozvoj ich kľúčových kompetencií ako aj celoživotné vzdelávanie pedagogických pracovníkov“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *