KeyComps (Key Competences for School Sustainability) 2015-2017

 (Strategické partnerstvo pre školské vzdelávanie)

Projekt sa venoval aktuálnej téme trvalo udržateľného rozvoja v školskom prostredí so zameraním na oblasť environmentálnu, kultúrnu, ekonomickú, spoločensko-sociálnu, inštitucionálnu. Geograficky a kultúrne rôznorodé partnerstvo s bohatými projektovými skúsenosťami tvorilo 9 škôl z celej Európy. Partnerskými krajinami boli okrem nás Poľsko, Taliansko (2 školy), Portugalsko, Maďarsko, Španielsko, Slovinsko, Turecko, účastníkmi projektu boli žiaci, učitelia, manažéri základných a stredných škôl.

Projekt trval 3 roky a naplnil stanovené ciele: rozvíjal podnikateľské, digitálne a multilinguálne zručnosti, posilnil spoluprácu škôl so samosprávou a s miestnymi komunitami, podporoval aktívne občianstvo, širokú jazykovú rozmanitosť EÚ a rozvoj interkultúrneho povedomia. Počas 6 nadnárodných stretnutí sa zorganizovalo množstvo besied a interview s významnými osobnosťami, prednášok či seminárov pre učiteľov, žiackych prezentácií a tvorivých workshopov na rozvoj kľúčových kompetencií účastníkov či kultúrno-poznávacích exkurzií. Žiaci aj učitelia zdieľali svoje skúsenosti a nápady, pracovali v zmiešaných tímoch, učili sa vnímať a rešpektovať kultúrnu rozmanitosť, vytvárali nové priateľstvá a rozširovali tak sieť svojich zahraničných partnerov. Vytvorený bohatý materiál (PC prezentácie, videá, databanka worshopov, správy, atď. ) môžu partnerské školy ako aj ostatní záujemcovia využívať vo svojich aktivitách. Vyvrcholením spoločnej práce bol medzinárodný muzikál s témou „Žijeme spolu“ , v ktorom účinkovali žiaci zo všetkých partnerských škôl.

Počas nadnárodných stretnutí sa predstavili prezentácie/videá študentov, zrealizovali sa workshopy pre žiakov, učiteľov a manažérov škôl s cieľom rozvíjať kľúčové kompetencie účastníkov a vymieňať si skúsenosti z pedagogickej a riadiacej práce.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *