Školský amfiteáter v zážitkovom vyučovaní

Zrevitalizovať zanedbaný školský amfiteáter je cieľom projektu, ktorý finančne podporil DF Cloetta.Grant sa použije na úpravu drevených lavíc, prekrytie priestoru tieniacou markízou a nákup materiálu. Amfiteáter s grafickými a prírodnými dekoráciami zvýši estetickú hodnotu školského prostredia a zatraktívni vzdelávací proces „mimo školských lavíc“.

 

Bude sa využívať na rôznorodé outdoorové aktivity v prírode: zážitkové vyučovanie, besedy, prednášky, kooperatívne workshopy, tvorivé dielne a stretnutia, záujmové krúžky, športové podujatia.

 

Pobyt v prírode v teplých mesiacoch „umocní“ preberanú tematiku, umožní rozvíjať chýbajúce kompetencie a rozšíri tradičný obsah vzdelávania o aktuálne témy:

 

  • globálny pohľad na svet,
  • aktívne občianstvo,
  • sociálne, finančné a komunikačné kompetencie,
  • ekologická, občianska, mediálna gramotnosť, dobrovoľníctvo,
  • vzťah k prírode,
  • zdravý životný štýl.

 

Pokúsime sa „oživiť“ tento jedinečný priestor a podporiť flexibilné zážitkové formy vzdelávania a učenia sa. Projekt je naplánovaný do mája 2019.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *