2. stretnutie Istanbul, Turecko

V marci 2019 nás privítal jarný Istanbul, kde sme absolvovali 2. nadnárodné stretnutie v rámci projektu Dobrá škola pre 21. storočie (KA2) s cieľom prezentovať výsledky práce žiackeho projektového tímu v zložení Viviána Ikréniová, Kiara Korpádiová, Martin Nagy (PM, 3.B) a Samuel Sajka (TITT, 3.C). Reč bola o možnostiach trávenia voľného času mladých ľudí v našom meste a okolí. Sprevádzajúci učitelia zase predstavili aktivity v rámci témy „Škola hrou“.

Stretnutie sa konalo v partnerskej škole Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi. V rámci pracovného programu odzneli žiacke prezentácie „Ahoj! Sobota plná nápadov“ o príležitostiach pre mladých ľudí ako tráviť voľný čas vo svojom meste, učiteľské prezentácie na tému Kurikulum – výmena skúseností, zrealizovali sa žiacke workshopy Môj školský deň – myšlienkové mapy, Najlepšia sobota, ktorú chcem zažiť. Tímový duch sa utužoval počas medzinárodného športového turnaja v basketbale v zmiešaných družstvách. Každý športovec bol víťazom a každý dostal pamätnú medailu. Projektové partnerstvo navštívil aj zástupca primátora mestskej časti Bakırköy, ktorý spolu s riaditeľom hostiteľskej školy odovzdali všetkých účastníkom stretnutia na pamiatku typické turecké suveníry.

V rámci odborno-kultúrnej časti stretnutia sme absolvovali exkurziu za kultúrno-historickým potenciálom ázijskej časti mesta a plavbu loďou po Bospore. Nezabudnuteľná bola návšteva historického polostrova a pamiatok starého mesta so sprievodcom: Palác Topkapı, Hagia Sophia Museum, Mešita Sultanahmet, Bazilika Sistern a samozrejme Veľký bazár. Počas spoločnej večere prebiehalo v závere odovzdávanie certifikátov účastníkom stretnutia ako aj evaluácia stretnutia prostredníctvom vyplnených individuálnych evaluačných dotazníkov.

Môžeme konštatovať, že spoločné stretnutie partnerských škôl prebiehalo vo viac než priateľskej atmosfére, splnilo plánované ciele a bolo prínosom pre všetkých účastníkov z pohľadu upevňovania ich spoločenských, digitálnych, cudzojazyčných, občianskych i multikultúrnych kompetencií. Hovorili sme aj o príprave a obsahu 3. nadnárodného stretnutia, ktoré sa uskutoční v máji 2019 v maďarskom Egeri, na ktoré sa už dnes veľmi tešíme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *