4. stretnutie Levice, Slovensko

Stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 22.10.-26.10.2019 a zúčastnilo sa ho 27 študentov a 10 učiteľov

zo stredných škôl z Poľska, Česka, Maďarska, Slovinska, Turecka.

Program stretnutia:

– prezentácia vytvorených projektových výsledkov a absolvovanie naplánovaných workshopov

– téma aktivít pre žiakov: Ja som dobrovoľník. A ty? (význam, motívy, možnosti, benefity a úskalia dobrovoľníckej činnosti, typológia dobrovoľníckych aktivít, globálny rozmer dobrovoľníctva, príklady dobrej praxe z partnerských škôl)

– téma aktivít pre pedagógov: Rozvoj učiteľov

– pracovné zasadnutie učiteľov:

  • aktuálne problémy riadenia projektu
  • zhodnotenie 4. Stretnutia
  • príprava 5. Stretnutia v Boskoviciach, CZ
  • implementácia projektových výsledkov cez DVD medzi partnerskými školami

 

Žiacke workshopy:

  1. Zasaďme stromy priateľstva: výsadba 5 koniferov a 1 ozdobnej jablone ako symbolov partnerstva v projekte, označenie tabuľkami s názvami a logami škôl
  2. Prečo sa stať dobrovoľníkom? (beseda o dobrovoľníckej záchranárskej činnosti s profesionálnou záchranárkou , mapovanie dobrovoľníckeho cítenia účastníkov prostredníctvom dotazníka)
  3. Žijú medzi nami (návšteva a workshop v centre „Ostrov“ pre postihnutých ľudí)
  4. Dobrovoľníctvo nás spája (beseda a workshop so zástupkyňou agentúry Youth for Equality o možnostiach dobrovoľníckych aktivít mládeže v Európe v rámci programu Erasmus+, tvorba osobného business plánu metódou Canvas, skupinové prezentácie, návrhy vhodných dobrovoľníckych aktivít pre členov tímu)

 

Exkurzie – tradície stredovekého baníctva a kultúrne dedičstvo Slovenska

– Kremnica: prehliadka hradu, mincovňa so sprievodcom

– Banská Štiavnica: prehliadka hist. centra, Banka lásky (Andrej Sládkovič a Marína)

Kultúrno-spoločenské podujatia:

– účasť partnerov na slávnostnej Akadémii k 40. výročiu založenia školy, ich vystúpenia v rámci programu

– vinársky dom Maxima Margita-Ilona: – vinársky turizmus v regióne, prehliadka vínnej pivnice s výkladom

– certifikácia účastníkov stretnutia.

Počas 4. stretnutia sa splnili všetky plánované úlohy. Aktivity boli zamerané na motiváciu k dobrovoľníckym aktivitám, rozvoj kultúrnych, komunikačných, prezentačných zručností, kritického myslenia, tímovej práce a organizačných zručností, zdieľanie skúseností. Všetky vytvorené výsledky budú využiteľné vo vzdelávaní v partnerských školách. Najbližšie stretnutie nás čaká v marci 2020 v českých Boskoviciach, tešíme sa na ďalšie spoločné

chvíle s priateľmi z partnerských škôl.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *