Európska mobilita Praha 2018

Zúčastnilo sa jej 17 žiakov zo študijných programov Informačné a telekomunikačné technológie,
Logistika a špedícia v doprave, Marketing v turizme v novembri 2018. Žiaci „praxovali“ v IT firmách,
Dopravnom podniku hlavného mesta Praha, cestovných kanceláriách, TIK, projektovej agentúre.
V stážových podnikoch získali nové vedomosti a zručnosti, ktoré sú ťažko dostupné na školských
pracoviskách, ako napr. 3D technológie, optická kabeláž, protipožiarne a zabezpečovacie technológie,
manažment dopravných služieb veľkomesta (metro, električky, trolejbusy), poznávanie turistických
atrakcií so sprievodcom, služby stážovej agentúry pri organizovaní vzdelávacích mobilít, komunikácia
s cudzincami v TIK. Všetci žiaci splnili naplánované vzdelávacie výstupy a získali od stážových
podnikov firemné certifikáty ako aj Europass Mobilita.
Účastníci ocenili benefity stáže: získali množstvo skúseností a naučili sa zodpovedne a samostatne
orientovať v cudzom prostredí a v neznámej firme, komunikovať v cudzom jazyku, poradiť si
v každodenných situáciách, osvojili si zručnosti pre administratívne a technické práce, organizovanie
voľného času, hospodárenie s financiami, komunikáciu s ľuďmi na profesionálnej úrovni, plánovanie a
organizovanie úloh v tímoch.

Posledný 3. turnus je naplánovaný na marec 2019, uskutoční sa opäť v Prahe a absolvuje ho 19 žiakov
z programov Mechanik špecialista automobilovej výroby, Marketing v turizme a Informačné
a telekomunikačné technológie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *