Rozhýbme mladých ľudí

Nie je nám ľahostajný zdravý životný štýl žiakov a mladých ľudí a preto podporujeme ich pohybové aktivity, sprostredkúvame vedomosti potrebné k starostlivosti o zdravie. Je to najúčinnejší prostriedok prevencie porúch zdravia a zvyšovania kvality života. Škola v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 doplnila športovo technické vybavenie v hodnote 4 000 € – výstroj, náradie, pre kolektívne (florbal, basketbal, nohejbal, hádzaná, volejbal, futbal) ako aj individuálne športy (bedminton, stolný tenis, atletika, lyžovanie). Vybavila aj posilňovňu školy – rotoped. Zatraktívnila tak výučbu telesnej a športovej výchovy , ale aj voľnočasové športové aktivity žiakov – v športovom krúžku. Vybavenie bude slúžiť aj pre detské športové kluby.

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *