Mobilita Tallinn

Mobilita Tallinn

  • Názov projektu:

Kvalitné učenie a riadenie školy v digitálnej ére

  • Začiatok projektu:

01-06-2019                         

  • Koniec projektu:

31-05-2021

  • Celkové trvanie projektu:

24 mesiacov

Projekt je zameraný na odbornú prípravu 2 pedagogických a 2 riadiacich zamestnancov školy v Estónsku. Aktivity vzdelávacej mobility sa uskutočnia počas 1 týždňa na partnerských školách Tallinna Teeninduskool a Tallinna Polütehnikum v Tallinne. Účastníci v prijímajúcich SOŠ absolvujú pozorovanie, hospitácie na vybraných vyučovacích hodinách, workshopy, exkurzie na vybraných zmluvných pracoviskách, diskusie s manažmentom a pedagógmi škôl s cieľom podporiť svoj profesionálny a osobný rozvoj, osvojiť si

inovácie v odbore a „osvedčené postupy“ v edukácii, marketingu a manažmente škôl s následnou implementáciou do obsahu nášho ŠkVP a ďalších koncepčných dokumentov školy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *