Preventívne prednášky

Aj v tomto školskom roku  sme nadviazali na spoluprácu s OR PZ Levice s odborom prevencie, ktorý nám zabezpečuje prednášky podľa našich požiadaviek . V mesiaci september sa uskutočnili prednášky pre žiakov 1. ročníkov s témou Šikana, kyberšikana a trestnoprávna zodpovednosť; pokračovali aj v mesiaci október pre žiakov 2. ročníkov na tému Tráva – závislosti a zákony.

Ing. Anna Fraschová
koordinátor primárnej prevencie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *