Združeniu rodičov pri SOŠ TaS, Pod amfiteátrom 7, Levice – 2 % dane z príjmu za rok 2021

Váš podiel z dane z príjmu (2 %, resp. 3 %) nám môžete poukázať, ak podávate daňové priznanie v roku 2021 k dani z príjmov za rok 2020, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúce obdobia.

Ak podávate daňové priznanie typu A, kolónky na poukázanie 2 % nájdete v oddiely  VIII. „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“. Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby typu B, poukázanie podielu dane je v oddiely  XII. „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“.

Vypočítajte si vaše podiel z dane, ktorý môžete poukázať:

Údaje Rodičovského združenia pri SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7 Levice, ktoré treba vyplniť v daňovom priznaní pri identifikácii príjemcu podielu z dane:

  • názov organizácie: Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice
  • IČO: 17319617/0389

Číslo účtu RZ pri SOŠTaS Pod amfiteátrom 7 v Leviciach nepotrebujete; celú daň totiž platíte príslušnému daňovému úradu, ktorý následne zasiela vami poukázané 2 % prijímateľovi. Najneskôr do 31. marca 2022 doručte vášmu príslušnému daňovému úradu riadne vyplnené daňové priznanie. K tomuto dátumu aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad, po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v prospech príjemcu, RZ pri SOŠTaS , Pod amfiteátrom 7, Levice. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivo.

V daňovom priznaní pre právnické osoby za rok 2021 sú už uvedené políčka na poukázanie podielu z dane, a to v IV. časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“. Výška príspevku v rámci podielu dane je u právnických osôb závislá od výšky poskytnutia darov cez darovacie zmluvy.

Ako zistíte sumu, ktorú môžete poukázať?

  1. Ak ste počas roka 2021 alebo najneskôr do termínu podania vášho daňového priznania v roku 2021 darovali akejkoľvek organizácii (cez darovacie zmluvy) na verejnoprospešný účel prostriedky vo výške rovnajúcej sa minimálne 0,5 % zaplatenej dane, môžete poukázať v prospech Rodičovského združenia pri SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice, prostriedky až do výšky 2 % z dane z príjmu. Poukázať 2 % môžete aj viacerým prijímateľom. Minimálne však musí ísť o 8 eur pre jedného prijímateľa. Vzor darovacej zmluvy na uskutočnenie daru do výšky minimálne 0,5 % dane nájdete tu (kliknite).
  2. Ak vaše dary počas minulého roka (resp. do termínu podania daňového priznania) nedosiahli sumu, ktorá sa rovná minimálne 0,5 % z dane z príjmu, môžete poukázať iba 1 % z dane. Vypočítajte si 1 % z dane a v prospech RZ pri SOŠTaS Pod amfiteátrom 7, Levice, môžete poukázať len túto sumu (minimálne však musí ísť o 8 eur pre jedného prijímateľa).

Údaje Rodičovského združenia pri SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice, ktoré treba vyplniť pri identifikácii prijímateľa podielu z dane:

  • názov organizácie: Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice
  • IČO: 17319617/0389

Naše číslo účtu nepotrebujete, pretože celú daň platíte príslušnému daňovému úradu. Ten následne posiela vami poukázaný podiel z dane prijímateľovi. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na váš príslušný daňový úrad a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov. Daňový úrad, po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v prospech SAIA, n. o.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie podielu z dane žiadne iné tlačivo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *