Školský semafor, aktualizácia k 04.02.2022

Verzia 1.9 manuálu predstavuje prehľad opatrení od 1. 9. 2021 vychádzajúc z platnej
legislatívy, nového Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) schváleného
uznesením vlády SR č. 29/2022 zo dňa 12. 1. 2022 a vyhlášok Úradu verejného
zdravotníctva SR zverejnených dňa 17. 1. 2022. Manuál je aktualizovaný k 4. 2. 2022
z dôvodu potreby spresnenia postupov ukončovania izolácie (vrátane návratu žiakov k
fyzickej aktivite po izolácii) a karantény detí a žiakov a upresnenia výnimky z karantény pre
účel návštevy školy, školského zariadenia a mimovyučovacích aktivít. Za účelom výnimky
z karantény v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách môže rodič
predkladať „Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-
19 a o absolvovaní izolácie“ (Príloha č. 4a). Vstup zamestnancov na pracovisko
zamestnávateľa od 5. februára 2022 nie je podmienený v režime OTP.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *