Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 4. marca 2022

Bratislava 3. marca 2022
Číslo: 2022/12509:2-A1810

 ROZHODNUTIE

 Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

 S účinnosťou od 4. marca 2022 sa rozhodnutie č. 2022/12509:1-A1810 z 25. februára 2022 mení takto:

 V bode 2 sa na konci pripája táto veta:

 „Prevádzka zariadení školského stravovania v rozsahu konzumácie jedál a nápojov sa do skončenia mimoriadnej situácie vyhlásenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 142 z 26. februára 2022 umožňuje aj pre príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky.“.

 Rozhodnutie č. 2022/12509:1-A1810 z 25. februára 2022 zostáva platné v častiach, ktoré nie sú dotknuté týmto rozhodnutím.

 Odôvodnenie:
Zmena v prevádzke zariadení školského stravovania nadväzuje na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 142 z 26. februára 2022, ktorým bola vyhlásená mimoriadna situácia podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Týmto rozhodnutím sa umožňuje vo všetkých zariadeniach školského stravovania poskytovať počas vyhlásenej mimoriadnej situácie stravovanie aj pre príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky

 Branislav Gröhling
minister školstva, vedy, výskumu a športu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *