Pracovná ponuka: Majster/majsterka odbornej výchovy pre študijný odbor technik informačných a telekomunikačných technológií

Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice

Ulica
Pod amfiteátrom  7

PSČ
93401

Obec
Levice

Kontakt
+421 915 270 001
sospodamfiteatrom @gmail.com
Ing. Eva Sleziaková
riaditeľka školy  

 

Názov pozície:
majster/majsterka odbornej výchovy pre študijný odbor technik informačných a telekomunikačných technológií

 

Náplň práce:
výchovno-vzdelávacia činnosť na praktickom vyučovaní

Kategória: majster odbornej výchovy

Pracovný úväzok:
100%-ný pracovný úväzok

 

Termín nástupu
09/2022

 

Miesto výkonu práce:
Slovensko
Nitriansky kraj
Okres Levice
Levice
Pod amfiteátrom 7, Levice
93401

 

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: úplné stredné odborné vzdelanie v elektrotechnike /informačné technológie. Od uchádzača sa očakáva pokročilá znalosť práce s PC.

 

Pracovná náplň:

Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie, upevňovanie a rozširovanie vedomostí a zručností žiakov v elektrotechnických/ informatických predmetoch, podľa prideleného úväzku.

 

Miesto výkonu práce:
Slovensko
Nitriansky kraj
Okres Levice
Levice
Pod amfiteátrom 7, Levice
93401

 

Zoznam požadovaných dokladov

– žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým  kontaktom
– profesijný životopis

– overené kópie dokladov o vzdelaní
– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov

Ďalšie požiadavky
Vhodné aj pre absolventa VŠ. DPŠ nie je podmienkou pri nástupe.
Požadované doklady stačí zaslať aj emailom

 

Funkčný plat

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený minimálne vo výške od 823,00 Eur mesačne podľa výšky úväzku, dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe

Žiadosť zaslať s požadovanými dokladmi
SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, 93401  Levice

Žiadosť odoslať do
31.07.2022

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *