Pracovná ponuka: Učiteľ/učiteľka elektrotechniky a informatiky/ výpočtovej techniky v odbore

Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice

Ulica
Pod amfiteátrom  7

PSČ
93401

Obec
Levice

Kontakt
+421 915 270 001
sospodamfiteatrom @gmail.com
Ing. Eva Sleziaková
riaditeľka školy  

 

Názov pozície:
Učiteľ/učiteľka elektrotechniky a informatiky/výpočtovej techniky v odbore

Náplň práce:
Výchovno-vzdelávacia činnosť

 

Kategória:       učiteľ
Podkategória:  učiteľ strednej školy

 

Pracovný úväzok:
100%-ný pracovný úväzok

 

Termín nástupu
09/2022

 

Miesto výkonu práce:
Slovensko
Nitriansky kraj
Okres Levice
Levice
Pod amfiteátrom 7, Levice
93401

 

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: študijný odbor informatika/aplikovaná informatika; študijný program v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším študijným odborom (VŠ 2. stupeň).

Od uchádzača sa očakáva pokročilá znalosť práce s PC, ovládanie programovacích jazykov.

 

Pracovná náplň:

Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie, upevňovanie a rozširovanie vedomostí a zručností žiakov v informatických predmetoch, podľa prideleného úväzku.

 

Miesto výkonu práce:
Slovensko
Nitriansky kraj
Okres Levice
Levice
Pod amfiteátrom 7, Levice
93401

 

Zoznam požadovaných dokladov

– žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým  kontaktom
– profesijný životopis

– kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov

 

Ďalšie požiadavky

Vhodné aj pre absolventa VŠ. DPŠ nie je podmienkou pri nástupe.
Požadované doklady stačí zaslať aj emailom

 

Funkčný plat

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený minimálne vo výške od 970,00 Eur mesačne podľa výšky úväzku, dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

 

Žiadosť zaslať s požadovanými dokladmi

SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, 93401  Levice

Žiadosť odoslať do

31.07.2022

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *