Vyhlásenie 2.kola prijímacích skúšok pre šk. rok 2022/2023

Riaditeľka SOŠ techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice  

vyhlasuje

2. kolo prijímacích skúšok.

Do 3 – ročného učebného odboru

2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby

(duálne vzdelávanie)

prijímame 1 žiaka bez prijímacích skúšok na základe zverejnených kritérií prijatia.

Levice, 30.05.2022

Ing. Eva Sleziaková v.r.
riaditeľka školy

 

Oznámenie o konaní druhého kola prijímacích skúšok pre prijímanie uchádzačov do 1.ročníka pre školský rok 2022/2023

 

Riaditeľka SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, Levice v zmysle § 66 odst. 6 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

Druhé kolo prijímacích skúšok pre prijatie uchádzača do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 sa bude konať 21. júna 2022 (utorok), v priestoroch SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, Levice.

V ďalšom termíne, t.j. 21.06.2022 pre školský rok 2022/2023 sa bude prijímať do odboru :

trojročný učebný odbor – duálne vzdelávanie

2488 H            mechanik špecialista automobilovej výroby              01 žiak

Pre prijatie uchádzača do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 v druhom kole prijímacích skúšok platia rovnaké Kritériá prijatia, ako pre prvé kolo.

Prerokované na zasadnutí pedagogickej rady dňa 30.05.2022.

V Leviciach dňa 30.05.2022.

Ing. Eva Sleziaková v.r.
riaditeľka školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *