V Tallinne na nás dýchala história aj moderná súčasnosť

K prioritám rozvoja našej školy patrí aj podpora celoživotného vzdelávania pedagógov, pretože veríme, že kľúčom ku kvalitnému vzdelávaniu je kvalitný pedagóg. V apríli 2022 sa v rámci programu Erasmus+ zúčastnili 4 pedagógovia vzdelávacej mobility v Tallinne a prežili zaujímavý týždeň na dvoch partnerských školách . Estónski kolegovia v Tallinna Teeninduskool a v Tallinna Polütehnikum sa s nami podelili o svoje skúsenosti na vybraných vyučovacích hodinách (hotelové a gastronomické služby, programovanie, elektrické merania, informačné technológie, fotografovanie, médiá, kníhtlač) a ukázali nám priestory svojich škôl. S manažérmi škôl sme hovorili o marketingu a eGovernmente, praktickom vyučovaní žiakov a projektových aktivitách. Lepšiu predstavu o fungovaní turizmu v Estónsku sme získali aj vďaka exkurziám v agentúre Visit Estonia, hoteloch Sokos Viru a Hector Container Hotel. Nenechali sme si ujsť ani prehliadku starého mesta, ktoré je zaradené do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Vďaka „študijnému pobytu“ sme získali veľa inšpirácie do svojej ďalšej práce v oblasti odbornej, cudzojazyčnej i multikultúrnej. S obidvomi školami plánujeme vytvoriť dlhodobé partnerstvo v projektoch s cieľom vzájomného učenia sa a výmeny osvedčených skúseností.

Ing. Alena Krtíková
koordinátor projektu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *