Oznam zo školskej jedálne

Ctení rodičia, študenti školy,

od 05.09.2022 pristupujeme k prechodu z II. do III. finančného pásma k určeniu výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠS – ŠJ pri SOŠ techniky a služieb Pod amfiteátrom 7, Levice v zmysle „Finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov“ stanovených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a v súlade s VZN Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských internátoch, v zariadeniach školského stravovania a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 1,41.-€  na 1 obed.

Príspevok na režijné náklady z doterajších 0, 00.-€ sa nemení, napriek rastu nákladov na energie pri príprave jedál.

Zostatok finančných prostriedkov za stravu v šk. roka 2021/2022, suma sa prenáša do nového školského roka pre tých stravníkov, ktorí ďalej pokračujú v stravovaní.

Očakávame, že dôjde k zmene finančných pásiem určených MŠVVŠ SR pre ďalšie obdobie vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu potravín a vývoj energií, o čom Vás budeme informovať.

Našou snahou je poskytovať stravníkom i naďalej kvalitný, zdravý a vyvážený obed aj napriek zložitej situácii.

Ing. Eva Sleziaková v.r.
riaditeľka školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *