Šikana – trestnoprávna zodpovednosť

V súlade s plánom primárnej prevencie sme aj v tomto školskom roku  nadviazali na spoluprácu s OR PZ Levice s odborom prevencie, ktorý nám prostredníctvom svojej pracovníčky por. JUDr. Barnovej zabezpečuje prednášky podľa našich požiadaviek. V mesiaci október sa uskutočnila prednáška pre žiakov 1. ročníkov s témou Šikana, kyberšikana a trestnoprávna zodpovednosť.  Prednášky budú pokračovať aj v mesiaci november pre žiakov 2. ročníkov na tému Tráva – závislosti a zákony.

Ďalšie prednášky sa uskutočnia v jednotlivých triedach podľa stanoveného harmonogramu.

 

Ing. Anna Fraschová
koordinátor primárnej prevencie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *