Priatelíme sa s micro:bitmi

telekom

Záverečnými workshopmi sme ukončili projekt ENTER 2021 „Nebojme sa micro:bitov“ v spolupráci s Nadáciou Pontis. Počas uplynulých mesiacov naši žiaci 1.-3. ročníkov ekonomických odborov absolvovali sériu seminárov a praktických workshopov s IT odborníkmi z praxe zameraných na základy programovania. Napriek ťažkostiam s obstaraním BBC micro:bitov sme zážitkovým spôsobom rozvíjali digitálne zručnosti žiakov s dôrazom na zvýšenie motivácie dievčat k programovaniu. Podporovali sme ich kritické myslenie, kooperáciu v tíme, záujem o svet digitálnych technológií.

Zakúpením 30 sád micro:bitov z prostriedkov grantu a vytvorením nových študijných materiálov sme zlepšili materiálne aj obsahové podmienky pre vyučovanie programovania v našej škole. Udržateľnosť projektu aj po ukončení jeho financovania zabezpečíme vložením modulu programovania s micro:bitmi do nášho ŠkVP a vyučovania odborných predmetov s možnosťou využitia pre rôznych záujemcov ako aj stálou spoluprácou s IT organizáciami.

Je to skrátka „SUPER CESTA, AKO SA Z PROGRAMOVANIA NESTANE NUDA ANI POSTRACH“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *