Zapojili sme sa do 8. ročníka súťaže – Maják pre dopravu 2022

Život má zelenú – prevenciou k bezpečnej jazde mladých vodičov

Do 8. ročníka súťaže Maják pre dopravu vyhlásenej Ministerstvom dopravy a výstavby SR sa zapojil aj tím našich študentov z 3.B triedy so súťažným videom a plagátom s názvom „Rešpektuj červenú, život má zelenú“. Zástupcovia tvorcov dňa 9.11.2022 prezentovali video pred hodnotiacou komisiou v Hoteli Tatra v Bratislave. Priblížili v ňom mladým vodičom dôležitosť dodržiavania pravidiel bezpečnej cestnej premávky pre zachovanie života a zdravia prostredníctvom negatívnych ako aj pozitívnych ukážok vodičov zo života doplnené skúsenosťami odborníkov z praxe.

Ďakujeme pani Szalmovej, dlhoročnej dobrovoľníčke Červeného kríža v Leviciach, a pánovi mjr. Mgr. Hodrušskému, odbornému inšpektorovi KR HaZZ, za ich hodnotné príspevky ako aj pani riaditeľke Červeného kríža v Leviciach Bc. Chmelovej za jej spoluprácu.

Veríme, že toto video bude pre všetkých vodičov, našich spolužiakov či už šoférov alebo budúcich šoférov slúžiť ako prevencia voči nevhodnému správaniu sa za volantom.

Ing. M. Bajúzová
majsterka OVY

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *