Ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej firmy RightWay

10.11.2022 sa v spoločenskej miestnosti konalo ustanovujúce valné zhromaždenie akcionárov študentskej firmy RightWay. Predstavitelia ŠF oboznámili svojich akcionárov so stanovami spoločnosti ako aj s podnikateľským plánom. Zároveň predstavili akcionárom na schválenie navrhovaných členov do jednotlivých orgánov akciovej spoločnosti. Akcionári jednohlasne schválili jednotlivé body programu ustanovujúceho valného zhromaždenia.  Týmto sa chce študentská firma RightWay poďakovať za prejavenú dôveru, podporu školy ako aj samotnú účasť akcionárov na valnom zhromaždení. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *