Čo sa patrí a čo nie …

Zásady správneho spoločenského správania by mali patriť do povinnej výbavy každého človeka. So žiakmi 1.A sme v predmete Komunikácia diskutovali o etikete, pravidlách spoločenskej významnosti, o tom, ako čo najlepšie zvládať rôzne životné situácie.

Ing. Alena Krtíková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *