Počty prijímaných žiakov do 1. ročníkov v školskom roku 2023/2024

 

A) 3-ročné učebné odbory

 

Kód odboru

Názov odboru

Počet žiakov

2488 H

mechanik špecialista automobilovej výroby

(duálne vzdelávanie)

16

2683 H11

elektromechanik – silnoprúdová technika

 

8

 

B) 4-ročné študijné odbory

 

Kód odboru

Názov odboru

Počet žiakov

3759 K

komerčný pracovník v doprave

12

3778 K

technik informačných a telekomunikačných technológií

20

6405 K           

pracovník marketingu

12

 

Levice, 30.11.2022

 

Ing. Eva Sleziaková v.r.
riaditeľka školy

 

 

/Najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory, financovaných podľa zákona
č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pre prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024

zdroj:  https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/52959 /

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *