Privítali sme návštevníkov DOD

Po dvoch pandemických rokoch sme 8.12.2022 opäť „otvorili brány školy“ pre deviatakov, ich rodičov, starých rodičov a výchovných poradcov. Naším cieľom bolo najmä informovať o možnostiach štúdia u nás ako aj benefitoch, ktoré žiakom ponúkame, a ukázať návštevníkom priestory školy. A samozrejme, urobiť všetko pre to, aby sa u nás cítili príjemne, a chvíle strávené v našej škole považovali za užitočné.

Už tradične sme na DOD pozvali aj zástupcov spolupracujúcich podnikov a absolventov školy. Veľmi sa tešíme, že pozvanie prijali p. Martin Kačáni, inštruktor DSV v ZF Slovakia, a.s., p. Peter Obert, obchodný riaditeľ spoločnosti AUTO – RÁCZ s.r.o., p. Radoslav Illes, majiteľ autoservisu Autoline, p. Anton Farkas, inštruktor ŠSV elektro firmy Wolf Elektro. K nim sa pridali aj 3 absolventky školy v odbore pracovník marketingu p. Erika Kmeťová, Viviána Ikréniová a Sofia Ábelovská.

Po prehliadke školy sme pre hostí pripravili pestrú mozaiku aktivít na stanovištiach jednotlivých odborov, kde už fungovali samotní naši študenti. Porozprávali o svojom odbore, o tom, čo sa učia, predviedli svoje praktické zručnosti a spomínali na svoje zážitky z projektov a stáží. Hostia tu zase predstavili svoje firmy a spoluprácu s našou školou. Deviataci sa aktívne zapájali do pripravených aktivít, začo získali sladkú odmenu či malý suvenír z 3D tlačiarne.

Na záver väčšina návštevníkov vyplnila anketu, v ktorej sa vyjadrili, že na DOD bolo „super alebo veľmi dobre, získané informácie považujú za veľmi dobré alebo dobré“, na stanovištiach ich najviac zaujali „všetko, projekty, stáže, cestovanie do zahraničia, IT exponáty súčasné aj historické, učebné odbory elektromechanik a mechanik špecialista automobilovej výroby“. Veľkému záujmu sa tešilo aj predvádzacie vozidlo – hybrid spoločnosti AUTO – RÁCZ s.r.o., na ktorom sa návštevníci mohli povoziť.

Potešil nás veľký záujem návštevníkov a aj pozitívna spätná väzba. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby tento náš prezentačný deň dopadol naozaj úspešne.

 

Ing. Alena Krtíková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *