Poďakovanie žiakom školy

Milí študenti,

dovoľte poďakovať za príjemne strávené predvianočné dopoludnie, ktoré ste pripravili všetkým prítomným pod vedením svojich triednych učiteľov, učiteľov, školského parlamentu a jeho koordinátorky.

16.decembera 2022 školou zneli vianočné vinše, želania, príhovory, piesne, tance ako aj prezentácie vianočných tradícií a zvykov na Slovensku.

Poďakovanie patrí aj prítomných študentom 2. ročníka ŠO PM s p. majsterkou OVY, za ponuku vianočných dobrôt v rámci ich metodického dňa.

Žiaci ZUŠ z Tlmáč obohatili školskú vianočnú atmosféru koledami a vianočnými piesňami, ktoré v nás zanechali hlboký umelecký zážitok, za čo im právom patrí naše „ďakujeme“.

Levice, 17.12.2022

vedenie SOŠ techniky a služieb
Pod amfiteátrom 7, Levice

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *