Uznesenie školského parlamentu zo dňa 10. 01. 2023

Dátum stretnutia: 10. 01. 2023
 
Uznesenie:
 
a) ŠP berie na vedomie
 
1. Návrh aktualizácie Školského poriadku 
2. Návrh rozpočtu na druhý polrok 2023
3. Návrh aktivít na mesiace február – jún 2023
 
b) ŠP schvaľuje
 
1. Rozpočet na druhý polrok 2023
2. Plán aktivít ŠP za 2. polrok šk. roka 2022/2023

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *