Digitálne nástroje vo vyučovaní OVY

V našej škole vyučujeme prostredníctvom moderných digitálnych nástrojov, ktorými sa v rámci pedagogického projektu Komenského inštitútu zaoberá majsterka odborného výcviku Ing. Bajúzová. Žiaci tak na hodinách pracujú v rôznych on-line a off-line nástrojoch, ktoré zlepšujú ich digitálne zručnosti, zapájajú a rozvíjajú ich kreativitu a zároveň sa tak vyučovanie stáva zaujímavejším či zábavnejším. Vďaka týmto nástrojom si na zopakovanie svojich odborných vedomostí žiaci logistiky zahrali online „milionára“, „konské dostihy“ či online kvíz z leteckej dopravy. Žiaci odboru pracovník marketingu si vytvárali krásne nástenky na tému služby sprievodcov v cestovnom ruchu v online nástroji Padlet. Medzi veľmi obľúbené nástroje na tvorbu dizajnu patrí Canva, v ktorej si žiaci vytvárajú moderné prezentácie, plagáty, pozvánky na pripravované udalosti ako napríklad Metodické dni a iné aktivity, tvoria propagačné materiály a cenníky výrobkov študentských spoločností. V takomto vyučovaní budeme pokračovať aj naďalej, pretože vieme, že moderná doba si vyžaduje vyučovanie moderným spôsobom.

Ing. M. Bajúzová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *