DIGITÁLNY ŽIAK

Ministerstvo investícií v spolupráci s Digitálnou koalíciou – Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR spúšťa národný projekt „Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak)“, v rámci ktorého dostanú vybrané skupiny žiakov jednorazový príspevok 350 eur na nákup notebooku alebo tabletu s klávesnicou.

Ide o jednoduchú poukážkovú schému, vďaka ktorej si budú môcť žiaci zaobstarať presne také zariadenie, ktoré najviac vyhovuje ich potrebám.

Príspevok v rámci projektu Digitálny žiak je určený pre žiakov základných a stredných škôl pochádzajúcich zo sociálne slabšieho prostredia a z domácností, ktoré neprekračujú 60 % mediánu príjmu. Nárok na príspevok majú aj všetci terajší prváci na stredných školách. 

O možnostiach, ako získať príspevok, dostanú žiaci a ich zákonní zástupcovia informácie prostredníctvom Digitálnej koalície, ktorá na projekte spolupracuje s vyše 3 500 školami z celého Slovenska.

Všetky informácie o projekte sú dostupné na oficiálnej webovej stránke www.digitalnyziak.sk. K dispozícii sú zároveň aj pracovníci call centra na telefónnom čísle 02/32 28 44 66.

Registračný formulár študenta k projektu „Digitálny žiak“

https://register.digitalnyziak.sk/

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.mirri.gov.sk/aktuality/informatizacia/vicepremierka-remisova-pomahame-rodinam-z-eurofondov-dostane-vyse-150-000-ziakov-digitalny-prispevok/

Ako funguje systém zberu dát a overovania nároku na príspevok?

https://digitalnyziak.sk/skolske-asociacie/

Zber dát pre identifikáciu oprávnených užívateľov príspevku prebieha prostredníctvom webových formulárov zverejnených na stránke www.digitálnyžiak.skTie je možné vyplniť cez internetový prehliadač počítača, tabletu alebo mobilného telefónu. Rozsah dát, ktoré žiak/zákonný zástupca poskytuje prijímateľovi NP, reflektuje zaradenie do jednej zo skupín oprávnených užívateľov príspevku:

 • meno a priezvisko žiaka, trvalé bydlisko, rodné číslo
 • meno a priezvisko prvého zákonného zástupcu, trvalé bydlisko, rodné číslo
 • meno a priezvisko druhého zákonného zástupcu, trvalé bydlisko, rodné číslo
 • zaradenie do skupiny oprávnených užívateľov príspevku:
  • prvý ročník strednej školy
  • žiak žijúci v domácnosti, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi
  • žiak, ktorý má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
  • žiak žijúci v domácnosti, ktorej mesačný príjem je nižší ako 60% mediánu príjmu
   • Domácnosť žiaka tvorí:
   • Osoba 1 ………
   • Osoba 2 ………
   • Osoba X ………
 • Názov a adresa školy

Poskytnuté údaje bude Digitálna koalícia overovať v rezortných informačných systémoch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR) vrátane ich podriadených organizácií. Na základe overenia údajov bude žiakovi/zákonnému zástupcovi doručená informácia o oprávnení prijať príspevok a možnostiach ďalšieho postupu.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *